Terug naaar Tijdmachine

1919

R.K. Woningbouwvereniging Leijten

De R.K. Gildenbond richtte in april 1919 de R.K. Woningbouwvereniging Leijten op. De vereniging maakte plannen voor 41 arbeiderswoningen in de Sint Jozefstraat en de Prins Frederikstraat. Door onkunde, onbenul en schermutselingen rondom particuliere belangen duurde het lang voor men tot zaken kwam. Vooral het feit dat de plannen moesten voldoen aan de wettelijke minimumeisen leidde tot verwarring, boosheid en vertraging binnen het bestuur van de woningbouwvereniging. Toch konden in september 1920 de eerste bewoners hun woningen betrekken. De financiƫle afwikkeling van de rijksbijdrage, waarin de gemeente en de Oosterhoutsche Bank een cruciale taak hadden, duurde vanwege onkunde, laksheid, onervarenheid en belangenverstrengeling tot december 1925. Nieuwe initiatieven nam de woningbouwvereniging daarna niet meer. Eind 1935 werd de corporatie opgeheven.