Terug naaar Tijdmachine

1919

Bestuur R.K. Kiesvereniging

De na de coupe van 1917 nieuwgevormde R.K. Kiesvereniging stond onder leiding van A. van Bijnen, voorzitter van de R.K. Bond voor Grondwerkers. Het bestuur telde negen leden, één uit ieder kerkdorp en zes uit Oosterhout. Praktisch allemaal kwamen ze uit de R.K. standsorganisaties. De nieuwe bestuurders gedroegen zich even regentesk als de ‘oude’. Ze wilden alle kiesgerechtigden in de gemeente lid maken van de R.K. Kiesvereniging. Dat betekende in feite dat er dan maar een politieke partij was in Oosterhout, en dat stemmen en verkiezingen houden niet nodig was. Dat lukte niet. Na de verkiezingen werd wel een reorganisatie doorgevoerd; daarbij werd de kandidaatstelling per parochie geregeld. Zo was meteen het probleem van de vertegenwoordiging van de kerkdorpen opgelost. Ieder kerkdorp had namelijk zijn eigen parochie.