Terug naaar Tijdmachine

1918

Oranjemanifestatie

In reactie op de revolutiepoging van Troelstra werden overal in Nederland Oranje-manifestaties georganiseerd. In Oosterhout begon de optocht om 14.00 uur; er deden 29 verenigingen mee. Vanaf de Leijsenhoek begaf de stoet zich naar de Heuvel. Daar had zich inmiddels in de raadszaal op het stadhuis een select gezelschap verzameld met generaal Van Terwisga en burgemeester De van der Schueren in de hoofdrollen. De kinderen van baron van Oldeneel tot Oldenzeel boden bloemen aan, de secretaris van het Oranje-Comité hield een toespraak. Vervolgens ging het gezelschap naar het bordes. Aurora zong het Wilhelmus, de stafmuziek van het 5e Regiment Infanterie speelde het Wien Neerlands Bloed en de harmonie uit Den Hout bracht het Oranje Trouw ten gehore. Daarna werd het defilé afgenomen.