Terug naaar Tijdmachine

1918

Een gemeentelijk elektriciteitsnet

In 1918 richtte de gemeente Oosterhout een elektriciteitsbedrijf op. Dat nam elektriciteit af van de PNEM en distribueerde die over de gemeente. Er werd voor de industrie ook een beperkt hoogspanningsnet aangelegd. Het gemeentelijk gasbedrijf en het elektriciteitsbedrijf werden samengevoegd tot de Gemeente-Lichtbedrijven. In 1919 werd ir. Don benoemd tot directeur. Hij zou er tot 1 januari 1957 de scepter blijven zwaaien.