Terug naaar Tijdmachine

1912

Loswal in gebruik

In 1912 wordt de nieuwe loswal aan het Wilhelminakanaal in gebruik genomen.