Terug naaar Tijdmachine

1912

Landbouworganisaties sluiten zich aan bij NCB

De landbouworganisaties in Oosterhout en Oosteind sluiten zich aan bij de NCB, de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, een katholieke organisatie. De Maatschappij van Landbouw, die godsdienstig neutraal is, heeft nu nog maar één afdeling: ‘Oosterhout’, die ook spoedig zal verdwijnen.