Terug naaar Tijdmachine

1954

Sombere toekomst voor jonge boeren

Boeren die willen overleven hebben steeds grotere landbouwkavels nodig of een grotere veestapel. En die ruimte ontbreekt in Nederland. De RK Jonge Boerenbond van Den Hout houdt in de jaren vijftig diverse voorlichtingsbijeenkomsten over emigratie. In het jaarverslag over 1954 wordt geconcludeerd dat van de vijftig leden, die over tien jaar zelfstandig boer moeten zijn, slechts een zeer gering aantal in Den Hout aan de slag zal kunnen. Jonge boeren die zich in de Noordoostpolder of in het buitenland willen vestigen, krijgen het advies zich flink bij te scholen.