Terug naaar Tijdmachine

1954

Geen brood voor VARA-gids lezers

In zijn nieuwjaarsrede van 5 januari 1954 wijst burgemeester Van Oers op de gevaren van verkeerde radio, film en lectuur. Hij meent dat vooral de lagere klasse vatbaar is voor niet-katholieke denkbeelden. Daarom wil hij de wijkhuizen in de Voorhei en het Bos tot centra maken van katholieke sociale hulpverlening. De Vincentiusvereniging is zo’n instelling die arme mensen in die wijken helpt. Veel buurtbewoners kloppen bij Vincentius aan als de kinderen een communiepakje nodig hebben. Maar je krijgt niet zo maar steun. Een vrouw waarvan de man ervan verdacht wordt de socialistische VARA-gids te lezen, krijgt eerst een ernstig onderhoud met de deftige Vincentiusbestuurders voor ze met zes broden in haar tas de deur uit mag.