Terug naaar Tijdmachine

1953

Watersnoodramp

Oosterhout blijft maar net gespaard voor de verwoestende gevolgen van de dijkdoorbraken in Zeeland en West-Brabant. Het gebied rond de Oude Haven komt onder water te staan en de bewoners daar moeten geëvacueerd worden. Met bootjes uit zwembad De Warande worden mensen en vee in veiligheid gebracht. Ook andere gebieden lopen in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari gevaar, maar het water stroomt uiteindelijk de polders in. De Oosterhoutse EHBO-ploeg vertrekt met een marineboot naar Stavenisse (Tholen) om daar hulp te bieden, de inwoners van Stavenisse krijgen opvang in Oosterhout. Reeds op maandag 2 februari rijden twaalf vrachtauto’s met hulpgoederen van Oosterhout naar het zwaar getroffen Halsteren.