Terug naaar Tijdmachine

1952

Een auto voor het College van B&W?

Al in het begin van de jaren vijftig wordt de auto een statussymbool voor de hogere klasse in Oosterhout. Het College van B&W wenst niet achter te blijven en laat een onderzoek uitvoeren of een eigen auto voor het gemeentebestuur aangeschaft moet worden, of dat de collegeleden gebruik blijven maken van taxi’s. Het laatste geschiedt, de gemeentepolitie krijgt in die tijd wel een eigen patrouilleauto.