Terug naaar Tijdmachine

1944

Gesloten scholen

Door de inkwartiering van Engelse en Poolse militairen en evacuatie van inwoners uit de regio zijn in december 1944 in de kern Oosterhout alle scholen op één na gesloten. In Den Hout, Dorst en Stuivezand zijn de scholen vanwege de oorlogsschade nog niet bruikbaar. Bovendien is er een tekort aan hout en gas, waardoor de scholen in deze wintermaanden ook onvoldoende verwarmd kunnen worden. De jeugd slentert daardoor vooral over de straat en dat leidt weer tot een toename van slachtoffers vanwege het spelen met gevonden munitie. Pas begin september 1945 worden de scholen weer vrij gegeven.