Terug naaar Tijdmachine

1944

Vliegende bommen

Na de bevrijding vallen er onder de burgerbevolking meer slachtoffers dan tijdens de oorlog. Duits granaatvuur kost 32 Oosterhouters het leven; dertien mensen komen om door ‘vliegende bommen’ (V-1’s ) Op 15 februari 1945 voltrekt zich een afschuwelijk drama in de Leijsendwarsstraat. Een V-1 komt rond het middaguur neer op anderhalve meter van de woning van Adrianus Bogers en zijn grote gezin, dat juist gezamenlijk aan tafel zit. Allen, inclusief de eind november geboren baby, de dienstbode en twee Engelse militairen, komen om. Hulpverleners vinden slechts delen van twaalf onherkenbaar verminkte lijken.