Terug naaar Tijdmachine

1915

Problemen bij samenstelling van de kieslijst

Het bestuur van de R.K. Kiesvereniging wist al jarenlang verkiezingen overbodig te maken door evenveel kandidaten te stellen als er beschikbare raadszetels waren. Dat leverde steeds meer problemen op. Ook in 1915 waren er opnieuw problemen rond de samenstelling van de kandidatenlijst, maar de R.K. Kiesvereniging gaf geen krimp. Er werden dus geen verkiezingen gehouden.