Terug naaar Tijdmachine

1915

Kermis en carnaval verboden!

In 1915 had Luitenant-Generaal van Terwisga, uit angst voor ongeregeldheden na overmatig alcoholgebruik, in overleg met de burgemeester besloten om de kermis te verbieden. De raad vond dat wel erg ver gaan, maar stemde toch toe. In 1916 was het wél weer kermis, maar toen werd er flink gedronken en gevochten, ook door militairen. Er viel zelfs een dodelijk slachtoffer. Daarna werden in 1917 en 1918 de kermissen weer verboden, ook in de kerkdorpen. Hetzelfde lot trof de carnavalsviering, zeer tot tevredenheid van de geestelijkheid. Maar er was tijdens carnaval wel dansmuziek in de cafés, zodat het effect van het verbod gering zal zijn geweest.