Terug naaar Tijdmachine

1911

Avondtekenschool of ambachtsschool?

De Hanze nam in 1911 het initiatief tot het oprichten van een ambachtsschool. Ze adviseerden de gemeente om geen nieuwe tekenschool, (avondonderwijs) maar een ambachtsschool (dagonderwijs) te bouwen en die te subsidiƫren. B&W waren tegen. Zij dachten dat arbeiders hun kinderen niet naar een dagschool zouden sturen omdat ze het loon dat de kinderen verdienden niet konden missen, en bleven bij hun eigen plan. De inspecteur van het onderwijs adviseerde de minister geen subsidie te geven zolang er twee plannen naast elkaar bestonden. Onder sterke druk van de onderwijsinspectie besloot de gemeente overstag te gaan. De subsidieaanvraag voor de ambachtsschool werd in 1914 ingediend. Helaas was inmiddels de Eerste Wereldoorlog uitgebroken en kwam er van subsidie niets meer terecht.