Terug naaar Tijdmachine

1911

Géén Groene Kruis

In 1911 probeerde een aantal notabelen om in de gemeente een afdeling van het Groene Kruis op te richten. Omdat de geestelijkheid zich hevig verzette tegen de komst van een neutrale organisatie, mislukte die poging.