Terug naaar Tijdmachine

1893

De eerste landbouwcoöperatie

In Oosteind en Leijsen ontstond in 1893 een zelfstandige landbouwcoöperatie, de Landbouwvereniging Oosteind. Vanaf 1885 was er al een gezamenlijk veefonds geweest. De leden waren kleine veehouders, die samen mest, kunstmest en veevoer gingen inkopen.