Terug naaar Tijdmachine

1893

Prise d’Eau: drinkwater voor Breda

Dit is een weg langs de waterwinputten in de Seterse duinen. De weg is in 1893 met enig geweld door de duinen gegraven en hoort bij het drinkwaterpompstation voor Breda. In 1893 bouwde Breda de watertoren aan het Wilhelminapark voor de distributie van het in Dorst gewonnen water. De waterleiding werd geopend op 15 februari 1894. Oosterhout had nog geen drinkwaterleiding. Het gemeentebestuur had er de voorkeur aan gegeven op dit punt niet met Breda samen te werken en voorlopig nog geen drinkwaterleiding aan te leggen. Het terrein van de waterleiding werd later bebost.