Terug naaar Tijdmachine

1883

Een nieuwe lagere school aan de Torenstraat

De openbare lagere school aan de Schapendries was veel te klein geworden om alle leerlingen te kunnen herbergen. Daarom werd een tweede openbare lagere school gebouwd aan de Torenstraat. Jongens en meisjes volgden samen de lessen. De MULO-afdeling verhuisde van de Schapendries naar de Torenstraat; daar werd nu meer werk van gemaakt en ze werd nu ook bezocht door kinderen uit de regio. In 1884 werden 119 leerlingen opgegeven, waaronder 20 meisjes. Dat aantal loopt op tot 153 in 1899, en daalt dan snel tot 74, waarvan 22 meisjes, in 1913.