Terug naaar Tijdmachine

1874

Toneelspelen wordt populair

De toneelvereniging Soranus hield zich in 1878 exclusief bezig met het geven van uitvoeringen in het Nederlands Koffiehuis bij P. de Graauw op de Markt. Toneelspelen was bijzonder populair; het gebeurde in bijna alle andere verenigingen, ongeacht voor welk doel ze waren opgericht. Praktisch alle verenigingen speelden wel minstens een keer per jaar ten bate van de armen.