Terug naaar Tijdmachine

1874

Nieuwsblad voor Het Kanton Oosterhout

Vanaf januari 1874 verschijnt Het Kanton, uitgegeven door H.J. Moonen. Moonen gaf zijn blad een conservatief-katholiek karakter mee. Dat was niet zo verwonderlijk. Moonen was goed katholiek en lid van het armbestuur. Behalve uitgever was hij ook boekverkoper en winkelier. Hij verkocht kerkboeken, rozenkransen, katholieke boeken, devotionalia en heiligenbeelden. De pastoors van Oosterhout kregen er met Het Kanton een belangrijke opinievormende spreekbuis bij.