Terug naaar Tijdmachine

1834

Een nieuwe kapel in Dorst

Op de plek van de oude kapel bouwde men een nieuwe kerk, die in 1835 werd toegewijd aan de Ten Hemel Opneming van de Zalige Maagd Maria. De koning subsidieerde de bouw met een vorstelijk bedrag van zevenduizend gulden. Hij wordt daarvoor bedankt op de gedenksteen van de kerk, die nu nog ingemetseld is in de opvolgende nieuwe kerk, die in 1912 gebouwd is. De tekst van de inscriptie luidt: Deo VIVo ex MUnIfICentIa RegIs CorUSCo. (Voor God die leeft, straal ik de vrijgevigheid van de koning uit.) De hoofdletters uit de tekst vormen samen het jaartal 1835.