Terug naaar Tijdmachine

1834

Zusters komen cholerapatiënten verplegen

De zusters penitenten-recollectinen van Breda kwamen op 1-1-1834 naar Oosterhout om daar cholerapatiënten te verplegen. Ze maakten zich ook formeel los van hun moedercongregatie. Later vestigen zij hun moederhuis in Roosendaal en wordt hun congregatie bekend onder de naam ‘Charitas’.