Terug naaar Tijdmachine

1832

Kadaster brengt kwaliteit woningen in beeld

Bij de invoering van het kadaster per 1-1-1832 werden alle woningen van de gemeente Oosterhout nauwkeurig beschreven. Omdat het de bedoeling was om de woningbelasting rechtvaardiger te verdelen (en in het hele land gelijk) werden de woningen ingedeeld in huurklassen. Zo kunnen we het Oosterhoutse woningbestand ook vergelijken met dat van andere plaatsen. Oosterhout nam (met de nieuwe steden Tilburg en Roosendaal) een middenpositie in: er waren minder grote en dure huizen dan in oude steden als Breda en Bergen op Zoom, maar minder slechte en goedkope woningen dan in dorpen als bijvoorbeeld Dongen. De beste huizen stonden in het centrum van Oosterhout.