Terug naaar Tijdmachine

1833

Cholera

In deze jaren maakte de cholera in heel Brabant en ook in Oosterhout veel dodelijke slachtoffers. De grote troepenconcentraties in onhygiënische omstandigheden zullen daar zeker mede debet aan geweest zijn. Op dat moment had men nog geen weet van bacteriën. Men dacht dat cholera veroorzaakt werd door bedorven lucht en onhygiënische omstandigheden, en alle maatregelen waren daarop geënt. Ieder geval van cholera moest onmiddellijk gemeld worden bij de burgemeester, die de patiënten in quarantaine moest laten verplegen. De burgemeester vroeg de zusters van de Haagdijk in Breda om de zieken te komen verplegen. De bisschop gaf daarvoor toestemming.