Terug naaar Tijdmachine

1826

Een nieuwe school op Sint-Catharinadal

Schoolinspecteur Siebers ging in 1825 op inspectie bij de school voor arme meisjes in Sint-Catharinadal. Hij schrok: ‘..deinsde ik achterwaarts door de bedorven lucht die mij tegenkwam. In zulk een bedorven lucht moesten en onderwijzeressen en kinderen een groot deel van de dag hun leven slijten.’ De zusters wilden wel verbeteringen aanbrengen. Siebers tekende voor hen een nieuwe school, die in 1826 gebouwd werd. Er waren twee klaslokalen: een voor het lager onderwijs, en een voor de naai- en breischool. De school bleef in gebruik tot 1858. Het schoolgebouwtje is er nog steeds.