Terug naaar Tijdmachine

1812

De grootste boer: tien koeien

Volgens een opgave zijn er in Oosterhout 406 boeren. 45% daarvan bezit een of twee koeien, 30% heeft er drie of vier. Wie er vijf of zes heeft (20%) hoort ongetwijfeld tot de grote boeren. Slechts vijf procent van de boeren heeft zeven of acht koeien. Eén boer, Piet Beekmans uit Oosteind, heeft er zelfs tien. Vijftien boeren hebben ook nog een kleine schaapskudde van 23-37 schapen. Twaalf daarvan zijn grotere boeren die ook vier of meer koeien hebben. Er zijn verder 342 paarden in bedrijf en 34 trekossen.