Terug naaar Tijdmachine

1811

Handel en nijverheid geconcentreerd in Oosterhout

Een statistische opgave maakt duidelijk dat Oosterhout een stedelijk karakter heeft, en de kerkdorpen een agrarisch karakter hebben. In Oosterhout woont 51% van de bevolking (3200 van de 6282 inwoners). Maar 92 % van de renteniers, 74% van de ambachtslieden, 90% van de handelaren, 88% van de winkeliers en 59% van de dagloners zijn in Oosterhout gevestigd. Caf├ęs waren beter gespreid: van de tappers was 53% in de kerkdorpen en buitengebieden gevestigd. Ook het aantal grondeigenaren was goed gespreid: 52% woonde in Oosterhout.