Terug naaar Tijdmachine

1811

Armenzorg gemeentelijk geregeld

Napoleon zag de armenzorg als een overheidstaak. Hij verplichtte in 1811 alle bijzondere armenadministraties tot samengaan in het Bureau de Bienfaisance (het bureau van weldadigheid). De fondsen der rooms-katholieken armen van het Oost en Westkwartier en die van Dorst werden samengevoegd. Zoals ook elders wisten de diaconie-armen hieraan te ontkomen; zij bleven op de oude voet doorfunctioneren.