Terug naaar Tijdmachine

1811

Invoering van de burgerlijke stand

Als er oorlog dreigde, werden de mannen opgeroepen om hun burgerdienstplicht te vervullen. Niet iedereen kwam dan opdagen. De invoering van de burgerlijke stand, vanaf 1811, was deels bedoeld om deze vorm van dienstplicht beter te kunnen uitvoeren. Overigens nam koning Willem I, bij zijn aantreden in 1814, de dienstplicht over. In 1814 werden alle mannen tussen 17 en 55 jaar opgeroepen om zich te verzamelen in het huis van kastelein Sangster voor loting voor de landsmilitie.