Terug naaar Tijdmachine

1795

Oorlogsschade

De Franse invasies leidden tot veel schade. Voor het jaar 1793 werd ruim 17.452 gulden schadevergoeding uitgekeerd. De schade was voor 80% veroorzaakt door Franse, en voor 20% door Hollandse troepen. De totale legerlasten voor het jaar 1794 kwamen uit op ruim 19.938 gulden en werden voornamelijk uitgegeven voor de leveringen van kardiensten, stro, hooi, hout en schapen. Volgens de dorpsrekening van 1795 betaalde Oosterhout in 1795 aan legerlasten en rekwesten een bedrag van ruim 58.229 gulden, voornamelijk voor slachtvee, haver, hooi, stro en karvrachten. De dorpskas kon dergelijke bedragen niet opbrengen. De dorpsschuld was in 1800 opgelopen tot ruim 57.500 gulden. Die zou pas ver in de negentiende eeuw afgelost worden.