Terug naaar Tijdmachine

1795

Politici van het eerste uur: Liefmans en Boenders

Christiaan Liefmans en Sebastiaan Boenders werden aangewezen als plaatsvervangend ‘Provisionele representant van het volk van Bataafsch Brabant’. Van Sebastiaan Boenders is bekend dat hij nooit een vergadering heeft bijgewoond. Waarschijnlijk is hij als plaatsvervangende representant nooit opgeroepen. Christiaan Liefmans heeft ten minste zeven vergaderingen bijgewoond. Hij werd hij in januari 1796 gekozen tot provinciaal representant voor het district Bergen op Zoom. Liefmans bleef in Oosterhout politiek een belangrijke speler. Hij zat vanaf 1798 onafgebroken in het dorpsbestuur en werd in 1809 benoemd tot wethouder. Ook Sebastiaan Boenders’ benoeming als plaatsvervangend provisioneel representant heeft hem geen windeieren gelegd. Na een lange periode in het dorpsbestuur werd hij in mei 1807 benoemd als ‘taxateur der middelen te lande in het ressort Breda’. In 1809 werd hij burgemeester van Oosterhout.