Terug naaar Tijdmachine

1774

Hoeve Moerzicht

De nazaten van secretaris Adriaan van Gils (van het Secretarisslotje) hebben waarschijnlijk geprobeerde de hoeve Moerzicht uit te bouwen tot een slotje. In 1774 is er sprake van een huis met moerland, Moerzicht genaamd, met uitzicht op een haven (aan de Groenendijk) een ten zuiden daarvan gelegen vijver en een voorkamer waar een toren op staat. Op de kaart van 1767 is de hoeve goed te zien. Buitenplaatsen ontstonden in deze streek vaak doordat de eigenaar aan een pachthoeve een voorkamer of herenkamer liet aanbouwen, waar men wat kon uitrusten wanneer men langskwam om het land te inspecteren. De volgende stap was de uitbouw van de hoeve tot een kasteelachtig iets. Naar adeldom verwijzende symbolen als een toren, kantelen of een wapenschild waren zeer geliefd. Hoe burgerlijker de afkomst, hoe meer men zijn best deed om er althans adellijk uit te zien. De boerderij bestaat nog, maar ze is nooit uitgegroeid tot een slotje.