Terug naaar Tijdmachine

1773

Een lijnbaan als werkverschaffing

In 1773 krijgt Pieter van Wijk voor 15 jaar een stuk grond in pacht aan de Koningsdijk. Hij mag daar een lijnbaan aanleggen. Op een lijnbaan wordt van hennep touw gedraaid. Daarvoor zijn lange lijnen nodig. De baan is dan ook bijna driehonderd meter lang. Het is geen normaal bedrijf maar sociale werkvoorziening (ofschoon dat woord pas veel later wordt bedacht). De pachter moet op zijn lijnbaan mensen te werk stellen die van de armen bedeeld worden. Zo wordt voorkomen dat deze mensen met een uitkering de hele dag niets uitvoeren. Immers: ledigheid is des duivels oorkussen en zo verdienen de armmeesters nog wat terug. In 1783 is de lijnbaan er nog steeds, maar toch mislukt het project. De baan lag aan wat nu de Julianalaan heet.