Terug naaar Tijdmachine

1755

Schout George Willem Hallungius

Simon Adriaan de Vries werd opgevolgd door zijn schoonzoon mr. George Willem Hallungius, die schout was van Roosendaal, maar deze vrijheid liever verwisselde voor Oosterhout. In één moeite door stelde hij zijn zwager Simon Antoni de Vries voor als zijn opvolger in Roosendaal. De ambten waren niet alleen te koop, maar zij waren vermoedelijk ook in handen van een kleine kliek van gereformeerde regentenfamilies die onder elkaar trouwden en elkaar de lekkere hapjes toespeelden. Ook elders in de Republiek maakten in de achttiende eeuw klieken van regenten de dienst uit. Het gewone volk had niets te vertellen.