Terug naaar Tijdmachine

1745

Om de plaats in de kerk

Nog niet zo lang geleden werden de kerkbanken verpacht. Wie veel geld heeft pacht een bank vooraan in de kerk. Wie geen geld heeft staat achterin. Dat was zo bij katholieke én bij protestantse kerken. In 1745 breekt er binnen de gereformeerde gemeente een grote ruzie uit over wie het meest vooraan mag zitten. De schout laat een bank maken voor zichzelf en de secretaris. Een andere bank voor oud-magistraatsleden wordt daarvoor afgebroken. Dat wordt niet gepikt. De Friese predikant Eco Ecoma kan de rel niet sussen. Tenslotte moet de Domeinraad eraan te pas komen.