Terug naaar Tijdmachine

1744

Een ‘cabaal’

In 1744 correspondeert de rentmeester van de Nassause domeinen, Schoorn, met zijn bazen in Den Haag over schout De Vries. Die neemt het niet zo nauw. Er is een verordening op de brandweer uitgevaardigd zonder dat Den Haag er iets van weet. Er vinden dubieuze praktijken plaats met openbare werken. Twee schepenen, vriendjes van de schout, hebben het opmaken van de Rechte Dijk aangenomen. Voor een veel te hoge prijs natuurlijk. Kassa! Schout De Vries heeft een ‘cabale’ gevormd, een kliek van vriendjes die hij in de schepenbank heeft gezet. De brandweerverordening wordt tenslotte ingetrokken, maar De Vries blijft zitten. Cabale komt van het Hebreeuwse ‘kabbala’, wat kuiperij of geheime afspraak betekent.