Terug naaar Tijdmachine

1709

Het Oliezand

In het noorden van Oosterhout ligt een hoek met de geheimzinnige naam Oliezand. Daar lagen in 1767 twee bekade blokken: Oliezand-west en Oliezand-oost. De kaart van 1767 spelt de naam als Orizante, wat herinneringen oproept aan een verdronken dorp in Zeeland. Deze Zeeuwse naam kwam hier terecht doordat in 1709 deze landerijen gekocht werden door Lodewijk Orisant uit Willemstad, waarna ze in 1721 in handen kwamen van zijn zoon. Deze familie heeft haar naam dus aan dit terrein gegeven, waarna de bekende r-l-verwisseling van Orisant Oliezand maakte. Tussen beide blokken liep het Aalsgat met nog een nevengeul.