Terug naaar Tijdmachine

1708

Willemspolder

De Willemspolder werd als polderorganisatie opgericht op 10 maart 1712, nadat hij in de jaren 1708 – 1711 bedijkt was. In 1708 had prins Willem Hendrik octrooi verleend voor het bekaden van een stuk land en het aanstellen van een polderbestuur. De polder lag overigens deels ook in Raamsdonk. Het waterschap is opgeheven op 1 juli 1950 en ging op in het waterschap De Beneden Donge. De polder had in 1712 vijf sluizen: de sluis aan de Rechte Dijk, de sluis in de kreek, de sluis in het Hasengat of Kazegat, de sluis in een nieuw gegraven sloot en twee houten zeilen aan de Nieuwe Wetering, en een houten sluis bij de Groenendijk. Het reglement werd vastgesteld in 1728. Het gaat hier om het oostelijk deel van het in de middeleeuwen, vermoedelijk rond 1300, ontgonnen veengebied van Het Broek. Het westelijk deel verdronk in 1421 en bleef buiten de Willemspolder.