Terug naaar Tijdmachine

1696

De Lage Molen is versleten

In 1696 bleek de Lage Molen, toen nog een houten standerdmolen, in slechte staat. Rentmeester Claypole stelde voor de oude molen als schorsmolen te verkopen en een nieuwe stenen windkorenmolen te bouwen, maar de Domeinraad wees het al geheel uitgewerkte plan in 1697 af. de oude molen werd opgelapt, maar waaide in 1703 alsnog om. Het jaar daarna werd een nieuwe stenen molen gebouwd. In 1874 brandde de molen af, alleen het muurwerk stond nog overeind. Herstel volgde, maar brand ook: 1905. Nu volgde herbouw als motermolen, met een zuiggasmoter van 25 pk.