Terug naaar Tijdmachine

1694

Dominee van Erfrenten

In 1694 telt de nieuwe dominee Willem van Erfrenten 139 lidmaten in zijn gemeente. Op 1 januari 1703 was dit gedaald tot 68, omdat veel lidmaten overleden waren, maar ook omdat veel van hen gevlucht waren vanwege de in 1702 uitgebroken oorlog. Vrouwen maakten de meerderheid van de lidmaten uit. Hij overleed in 1721. Aan het eind van zijn leven liet hij zich bijstaan door zijn zoon Alexander van Erfrenten. Het was de bedoeling dat die hem zou opvolgen, maar dat ging niet door, omdat de gemeente hem niet geschikt vond.