Terug naaar Tijdmachine

1644

Twee brouwerijen

In 1644 zijn er in Oosterhout twee brouwerijen: een van Nicolaas Stoffelen Cluyijters in de buurt van de kerk, en een van Gillis de Visschere.