Terug naaar Tijdmachine

1643

De burcht als historisch monument

In 1572-1573 was de oude burcht van de heren van Strijen door oorlogsgeweld zwaar beschadigd. Het kille, vochtige gebouw werd daarna niet meer bewoond en raakte in verval. Oosterhouters maakten er een steengroeve van. Eerst namen ze de losse stenen mee naar huis om een muurtje te bouwen, daarna gingen ze aan het breken. In 1643 heeft de gereformeerde gemeente bakstenen nodig voor een nieuwe, grotere kerk. De burcht is van Domeinen en dus vraagt men keurig netjes of men stenen mag halen. Rentmeester Verelst vindt het goed, als ze maar geen muren af gaan breken. Schout Coenen, zelf gereformeerd, vindt dat ook. Beide adviseurs willen wat er nog overeind staat behouden. Daarbij komen twee modern aandoende argumenten op de proppen. De burcht is een sieraad van de vrijheid en een herinnering aan het feit dat vroeger hier de heren van Oosterhout woonden. Daarom moet het gebouw blijven staan.