Terug naaar Tijdmachine

1643

Verbod om vreemdelingen onderdak te geven

Het vrijheidsbestuur verbiedt de inwoners om bedelaars en ‘lazarussen’ (leprozen) onderdak te geven. Er waren dus (arme) mensen die vreemdelingen van allerlei allooi onderdak boden, waarschijnlijk omdat ze er geld voor kregen, of omdat ze er gratis werkkrachten aan hadden in ruil voor onderdak.