Terug naaar Tijdmachine

1628

Markt op zondag

De parochie Oosterhout valt vanaf 1559 onder het bisdom Antwerpen. Af en toe laat de bisschop een inspectie uitvoeren in alle kerken van zijn bisdom. In 1628 wordt dat gedaan door de bisschoppelijke zegelbewaarder – te vergelijken met de bezitter van een pincode tegenwoordig - Malderus. Deze komt ook langs in Oosterhout. Hij is niet erg tevreden. De Oosterhouters leven een heleboel regels niet na. Zo wordt er op zondagmorgen markt gehouden. Zelfs de gereformeerden (‘ketters’ in zijn woorden) vinden dat niet goed. De gereformeerde schout doet er echter niets tegen, want hij kan niet goed overweg met de predikant en gaat in een ander dorp naar de dienst. De gereformeerden waren in werkelijkheid nog veel strenger met de zondagsheiliging dan de katholieken.