Terug naaar Tijdmachine

1625

Staatse leger steekt Sint-Jan in brand

De Spaanse bevelhebber Spinola had 21 Bourgondische soldaten in de Sint-Janskerk gesitueerd. Zij moeste vanaf de toren de vijand in de gaten houden. Prins Frederik Hendrik zond een klein detachement om deze uitkijkpost te bezetten. Hij forceerde de deuren van de kerk en stak zowel de kerk als de toren in brand. Vijf Bourgondiërs vonden de dood en zeven liepen brandwonden op. Ze gaven zich echter niet over. Frederik Hendrik droop af. De volgende dag werden de overlevende Bourgondiërs door Spinola voor het front van de troepen geëerd. Op een van de gebrandschilderde ramen van de Sint Jan is deze gebeurtenis uitgebeeld.