Terug naaar Tijdmachine

1616

Nieuw schuttersgilde opgericht

Het voetboogschuttersgilde was in de oorlogsjaren ter ziele gegaan. In 1616 werd geprobeerd een nieuw op te richten. In 1650 werd het doelenterrein bij slotje Brakestein getrokken en werd er een dreef langs aangeplant: dat zal de kastanjelaan tegenover Brakestein geweest zijn. In 1688 werd het Kloveniersgilde opnieuw opgericht. Het gilde, dat met geweren schoot, kreeg van Brakestein het recht om in die dreef het schuttersdoel (schijf) op te stellen. Ook stond daar hun schutsboom.