Terug naaar Tijdmachine

1616

Opnieuw pest

In 1616 waren er opnieuw een paar gevallen van pest, maar er volgde geen epidemie. Ook in 1619 waren er drie personen die aan pest overleden. Het jaar daarop waren er twintig, en in 1624 maakte de pest 334 slachtoffers. In 1636-37, wanneer elders in Brabant een zware pestepidemie heerst, horen we niets van de pest in Oosterhout.