Terug naaar Tijdmachine

1615

Verordening tegen vreemdelingen

Er zijn veel lieden die zich met bedelen en stelen in leven houden. Ook zijn er veel rondreizende kooplieden van allerlei slag. Er zijn er zelfs bij die zich vermommen als leproos (melaatse), want vanouds was het lijders aan deze ziekte toegestaan om te bedelen. Bedelaars, vagebonden en nep-leprozen werden gewantrouwd en zoveel mogelijk geweerd. Keer op keer werden wetten uitgevaardigd dat dit volk mocht worden weggejaagd. Dat deed ook de Oosterhoutse magistraat in 1615. Wie zich in Oosterhout wilde vestigen, moest zich bij het bestuur melden. De schout en zijn vorsters moesten rondrijden om verdachte lieden op te sporen, zodat ze over de gemeentegrens konden worden uitgezet. Deze verordening is de oudste die we hebben kunnen vinden, maar waarschijnlijk was ze niet de eerste.