Terug naaar Tijdmachine

1614

De kerken van Oosterhout

Op dit kaartje de kerken van Oosterhout. 1.De Sint-Jan, van 1648-1809 in handen van de protestanten 2.De gereformeerde kerk, 1614-1648 3.De katholieke schuilkerk ± 1650-1810 4.De kerk van de Nederlands hervormden, vanaf 1810.